Zapewniamy!

  • Dotację inwestycyjną do 40 000;
  • Wsparcie pomostowe (miesięczne) 1 300;
  • Doradztwo i szkolenia;

Zapraszamy do naszego Biura po więcej informacji o Projekcie "Być albo nie być... przedsiębiorcą".

Informacje o projekcie

1 maja 2010  rozpoczął się Projekt "Być albo nie być… przedsiębiorcą" PO KL  Priorytetu VI Rynek otwarty dla wszystkich, Działania 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa. Skierowany jest do osób zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą.

czytaj więcej

Szkolenia i doradztwo

Uczestnicy Projektu zostaną objęci następującymi formami wsparcia:

  • szkoleniem oraz doradztwem umożliwiającym uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.

więcej

Skontaktuj się z nami

Biuro RARR w Rzeszowie (Biuro Projektu)

Piotr Brożbar - koordynator Projektu

pbrozbar@rarr.rzeszow.pl

Małgorzata Urbańska

Agata Groch

Maciej Gałas


Tel. 17 86 76 291

Tel. 17 86 76 297
 
Punkt informacyjno – promocyjny - Przeworsk


Alicja Nowicka

Magdalena Kwaśniak


Tel. 16 648 75 52