SZKOLENIA I DORADZTWO

Uczestnicy Projektu zostaną objęci następującymi formami wsparcia:

  • szkoleniem oraz doradztwem umożliwiającym uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.